σοφίζομαι

Μεταφράσεις

σοφίζομαι

(so'fizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
σκαρφίζομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close