σούζα

Μεταφράσεις

σούζα

('suza)
ουσιαστικό θηλυκό
υπακούω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close