σούπερ μάρκετ

Μεταφράσεις

σούπερ μάρκετ

('super'marcet)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
μεγάλο κατάστημα κυρίως τροφίμων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close