σούσουρο

Μεταφράσεις

σούσουρο

('susuro)
ουσιαστικό ουδέτερο
κτ σχολιάζεται έντονα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close