σπάγκος

Μεταφράσεις

σπάγκος

string, line ('spaŋgos)
ουσιαστικό αρσενικό
λεπτό σκοινί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close