σπάλα

Μεταφράσεις

σπάλα

shoulder
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close