σπαγκοραμμένος

(προωθήθηκε από σπαγκοραμμένη)
Μεταφράσεις

σπαγκοραμμένος

(spaŋgora'menos) αρσενικό

σπαγκοραμμένη

(spaŋgora'meni) θηλυκό

σπαγκοραμμένο

(spaŋgora'meno) ουδέτερο
επίθετο
πολύ τσιγκούνης και κακός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close