σπανιότητα

Μεταφράσεις

σπανιότητα

scarcity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close