σπαρταράω

Μεταφράσεις

σπαρταράω

(sparta'rao)

σπαρταρώ

(sparta'ro)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
1. (για ψάρια) σφαδάζω ψάρια που σπαρταρούν
2. μεταφορικά πάλλομαι σπαρταράω στα γέλια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close