σπασμένος

(προωθήθηκε από σπασμένη)
Μεταφράσεις

σπασμένος

(spa'zmenos) αρσενικό

σπασμένη

(spa'zmeni) θηλυκό

σπασμένο

brokenمَكْسورrozbitýknækketzerbrochenroto, discontinuorikkinäinencasséslomljeninterrotto壊れた부서진gebrokenødelagtpołamanyquebradoпрерывистыйtrasigเส้นประkırıkbị vỡ不连贯的שבור (spa'zmeno) ουδέτερο
επίθετο
που έχει σπάσει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close