σπαταλάω

Μεταφράσεις

σπαταλάω

(spata'lao)

σπαταλώ

(spata'lo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ξοδεύω χωρίς σκέψη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close