σπαταλώ

Μεταφράσεις

σπαταλώ

waste, fritter, squander

σπαταλώ

يُبَدِّدُ

σπαταλώ

plýtvat

σπαταλώ

spilde

σπαταλώ

verschwenden

σπαταλώ

desperdiciar

σπαταλώ

tuhlata

σπαταλώ

gaspiller

σπαταλώ

rasipati

σπαταλώ

sprecare

σπαταλώ

浪費する

σπαταλώ

낭비하다

σπαταλώ

verspillen

σπαταλώ

sløse (bort)

σπαταλώ

zmarnować

σπαταλώ

desperdiçar

σπαταλώ

slösa bort

σπαταλώ

ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์

σπαταλώ

israf etmek

σπαταλώ

phung phí

σπαταλώ

浪费
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close