σπιθίζω

Μεταφράσεις

σπιθίζω

glint, twinkle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close