σπινθήρας

Μεταφράσεις

σπινθήρας

Funkesparkétincellescintillagnistgnistafaísca火花chispaشرارةискраiskravonk火花искра (spin'θiras)
ουσιαστικό αρσενικό
σπίθα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close