σπινθηροβόλος

(προωθήθηκε από σπινθηροβόλο)
Μεταφράσεις

σπινθηροβόλος

(spinθiro'volos) αρσενικό

σπινθηροβόλα

(spinθiro'vola) θηλυκό

σπινθηροβόλο

twinkling (spinθiro'volo) ουδέτερο
επίθετο
πολύ λαμπερός σπινθηροβόλα αστραπή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close