σπλάχνο

Μεταφράσεις

σπλάχνο

('splaxno)
ουσιαστικό ουδέτερο
εσωτερικά όργανα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close