σπλαχνικός

Μεταφράσεις

σπλαχνικός

(splaxni'kos) αρσενικό

σπλαχνική

(splaxni'ci) θηλυκό

σπλαχνικό

(splaxni'ko) ουδέτερο
επίθετο
που φέρεται με καλοσύνη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close