σπουδαστής

(προωθήθηκε από σπουδάστρια)
Μεταφράσεις

σπουδαστής

(spuða'stis) αρσενικό

σπουδάστρια

studentétudiantстудентstuderendestudenteStudentopiskelijaestudante学生студентסטודנטطالب학생學生studentestudiantestudentStudent学生 (spu'ðastria) θηλυκό
ουσιαστικό
ο φοιτητής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close