σπουδή

Μεταφράσεις

σπουδή

haste, studyStudieestudoundersøgelse研究étudestudioпроучванеstudieисследование研究studieestudiostudie (spu'ði)
ουσιαστικό θηλυκό
η μελέτη, η έρευνα πάνω σε ένα θέμα σπουδή γυμνού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close