σπουδαστήριο

Μεταφράσεις

σπουδαστήριο

(spuða'stirio)
ουσιαστικό ουδέτερο
χώρος μελέτης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close