σπρώχνομαι

Μεταφράσεις

σπρώχνομαι

('sproxnome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον Μη σπρώχνεστε.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close