στíγμα

Μεταφράσεις

στíγμα

Stigma
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close