στάβλος

Μεταφράσεις

στάβλος

stableétableestableمستقرстабилен안정стабильныйstabilnístabil稳定vakaastabile穩定stabilestável ('stavlos)
ουσιαστικό αρσενικό
το μέρος όπου φυλάσσονται τα ζώα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close