στάμνα

Μεταφράσεις

στάμνα

crock, pitcher ('stamna)
ουσιαστικό θηλυκό
πήλινο δοχείο για υγρά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close