στάνταρ

Μεταφράσεις

στάνταρ

standardstandaardstandard표준standardStandard標準มาตรฐานстандартstandard標準标准estándar ('standar)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
καθορισμένος, σταθερός στάνταρ ποιότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close