στάρι

Μεταφράσεις

στάρι

trigo

στάρι

froment

στάρι

wheat

στάρι

Weizen

στάρι

пшеница

στάρι

tarwe

στάρι

trigo

στάρι

القمح

στάρι

pszenica

στάρι

пшеница

στάρι

小麦

στάρι

小麥

στάρι

pšenice

στάρι

hvede

στάρι

חיטה

στάρι

στάρι

vete
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close