στάχυ

Μεταφράσεις

στάχυ

שבלתspikeépispigaaars, kolfCOBCOBCOBCOBCOB
ουσιαστικό ουδέτερο
το μέρος του σιταριού κάτω από τον καρπό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close