στένωση

Μεταφράσεις

στένωση

obstruction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close