στέπα

Μεταφράσεις

στέπα

СтепsteppesteppeالسهوبSteppe草原steppe草原Steppeestepasteppaestepeהערבה ('stepa)
ουσιαστικό θηλυκό
τεράστια έκταση με χαμηλή βλάστηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close