στέργω

Μεταφράσεις

στέργω

acquiesce, consent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close