στέρνο

Μεταφράσεις

στέρνο

sternum, cheststernumesternón胸骨胸骨esterno ('sterno)
ουσιαστικό ουδέτερο
το στήθος
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close