στήλη

Μεταφράσεις

στήλη

columncolonneколоннаعَمُودsloupkolonneSäulecolumnapylvässtupcolonna円柱기둥kolomsøylekolumnacolunakolumnหลักเสาหินใหญ่sütuncột圆柱, колонаעמודה ('stili)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ψηλή και στενή κατασκευή στήλη από τούβλα η σπονδυλική στήλη
2. πλάκα επιτύμβια στήλη
3. αυτόνομο κομμάτι κειμένου στον τύπο στήλη εφημερίδας
4. κολόνα κειμένου δεξιά στήλη σελίδας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close