στήμονας

Μεταφράσεις

στήμονας

stamen

στήμονας

étamine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close