στίγμα

Μεταφράσεις

στίγμα

stigma, blemish, pointstigmate ('stiɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. σημάδι
αφήνω κπ χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μου
2. μικρό μαύρο σπυράκι Έχει στίγματα γύρω από τη μύτη.
3. μεταφορικά αρνητικός χαρακτηρισμός το στίγμα του τρελού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close