στίχος

Μεταφράσεις

στίχος

verse, line, lyrics, rhymeversالآيةกลอนversovers운문стихversVersversovers ('stixos)
ουσιαστικό αρσενικό
η γραμμή ποιήματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close