σταγόνα

Μεταφράσεις

σταγόνα

dropgoutte (sta'ɣona)
ουσιαστικό θηλυκό
η ελάχιστη ποσότητα υγρού Δε θα μείνει σταγόνα νερό. Στάζει σταγόνα σταγόνα.
για κτ ελάχιστο σε μέγεθος ή ελάχιστης σημασίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close