σταδιακός

(προωθήθηκε από σταδιακή)
Μεταφράσεις

σταδιακός

(staðia'kos) αρσενικό

σταδιακή

(staðia'ci) θηλυκό

σταδιακό

تَدْرِيجيّpostupnýgradvisallmählichgradual, progressivegradualasteittainengraduelpostupangraduale徐々の점진적인geleidelijkgradvisstopniowygradual, progressivoпостепенныйgradvisค่อยเป็นค่อยไปderece derecedần dần逐渐的, 进步進步постепенното (staðia'ko) ουδέτερο
επίθετο
βαθμιαίος σταδιακή εξέλιξη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close