σταθερά

Μεταφράσεις

σταθερά

constant, steadily

σταθερά

constamment
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close