σταθεροποιώ

Μεταφράσεις

σταθεροποιώ

stabilize

σταθεροποιώ

stabiliser
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close