σταθμενυμένος

Μεταφράσεις

σταθμενυμένος

stationary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close