σταλάζω

Μεταφράσεις

σταλάζω

drip, trickle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close