σταλός

Μεταφράσεις

σταλός

enclosure, pen, shelter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close