σταματώ

Μεταφράσεις

σταματώ

stop, slow, check, halt, pause

σταματώ

halti

σταματώ

arrêter, s'arrêter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close