σταμνί

Μεταφράσεις

σταμνί

(sta'mni)
ουσιαστικό ουδέτερο
στάμνα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close