στασιάζω

Μεταφράσεις

στασιάζω

(stasi'azo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
επαναστατώ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close