στασιαστής

(προωθήθηκε από στασιάστρια)
Μεταφράσεις

στασιαστής

(stasia'stis) αρσενικό

στασιάστρια

mutineer (stasi'astria) θηλυκό
ουσιαστικό
επαναστάτης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close