στασιαστικός

Μεταφράσεις

στασιαστικός

rebellious, seditious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close