στατικός

Μεταφράσεις

στατικός

(stati'kos) αρσενικό

στατική

(stati'ci) θηλυκό

στατικό

statiquestaticStatischeסטטיestática정적คงstatischestatiskstatickéstatiskestáticoثابت静的 (stati'ko) ουδέτερο
επίθετο
1. που δεν εξελίσσεται στατική κατάσταση
2. φυσική σχετικός με τη δυναμική των σωμάτων στατική μελέτη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close