στατιστική

Μεταφράσεις

στατιστική

statisticsstatistiqueStatistik (statisti'ci)
ουσιαστικό θηλυκό
η ανάλυση αριθμητικών δεδομένων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close