σταυραδερφός

Μεταφράσεις

σταυραδερφός

brother

σταυραδερφός

frère
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close